Quay lại trang chủ

Các bài viết được lưu trữ

Đếm các ô có phân biệt chữ hoa chữ thường

Để đếm số lượng từng sản phẩm theo tên có phân biệt chữ hoa và chữ thường thì bạn cần phải dùng phối kết hợp hai hàm SUMPRODUCT và EXACT,

Xem chi tiết

Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị cho trước

Nếu chỉ đơn thuần đếm các ô thỏa mãn một giá trị cho trước nào đó thì Bạn chỉ cần dùng hàm COUNTIF, ví dụ như trong hình dưới đây: Bài toán đặt

Xem chi tiết

Đếm các ô giữa hai số

Để đếm các ô chứa giá trị nằm trong một khoảng giá trị nào đó, Bạn phải dùng hàm COUNTIFS, ví dụ như trong hình dưới đây: Bài toán đặt

Xem chi tiết

Hàm DVARP

  CÔNG THỨC DVARP(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Hàm này trả về phương sai của mẫu được trích xuất từ các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô này

Xem chi tiết

Hàm DVAR

  CÔNG THỨC DVAR(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Hàm này trả về phương sai của mẫu được trích xuất từ các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô này

Xem chi tiết

Hàm tính tổng nâng cao DSUM

  CÔNG THỨC DSUM(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Hàm này tính tổng các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô này là giao của cột Field với các dòng khớp

Xem chi tiết

Hàm DSTDEVP

CÔNG THỨC DSTDEVP(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Trả về Độ lệch chuẩn của dữ liệu mẫu được trích xuất từ các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô

Xem chi tiết

Hàm DSTDEV

CÔNG THỨC DSTDEV(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Trả về Độ lệch chuẩn của dữ liệu mẫu được trích xuất từ các Ô thuộc vùng dữ liệu (database) và các ô

Xem chi tiết

Hàm DPRODUCT

CÔNG THỨC DPRODUCT(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Trả về Giá trị là kết quả của phép nhân các ô trong cột (field) thuộc vùng dữ liệu (database) ứng với các dòng trong vùng

Xem chi tiết

Hàm trả về giá trị nhỏ nhất nâng cao DMIN

CÔNG THỨC DMIN(database, field, criteria) CÔNG DỤNG Trả về Giá trị nhỏ nhất trong cột (field) thuộc vùng dữ liệu (database) ứng với các dòng trong vùng dữ liệu (database) thỏa mãn điều kiện so

Xem chi tiết