Bộ tài liệu kế toán tổng hợp thực tế chuyên sâu

Bộ tài liệu kế toán tổng hợp thực tế chuyên sâu
Tháng Sáu 03 13:05 2019

     Bạn đang cần một bộ tài liệu thực tế liên quan đến vị trí kế toán tổng hợp của bạn để giúp bạn nâng tầm, nâng cao kiến thức, kỹ năng về kế toán tổng hợp, qua đó giúp bạn gia tăng nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập cao, phù hợp với bạn.

     Lộ trình làm việc, học tập, nâng cao trình độ để trở thành một kế toán chuyên nghiệp với mức thu nhập cao tuần tự như sau: 0. Kế toán nội bộ => 1. Kế toán Thuế chuyên sâu => 2. Kế toán tổng hợp chuyên sâu => 3. Kế toán quản trị => 4. Kế toán trưởng => 5. Giám đốc tài chính.

     Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một bộ tài liệu đầy đủ như vậy, cụ thể bộ tài liệu này gồm:

  1. Hơn 10 tệp tin về chuẩn mực kế toán.
  2. Hơn 20 tệp tin excel về mẫu sổ sách kế toán.
  3. Bộ chứng từ kế toán tổng hợp chuyên sâu (hơn 150 mb).
  4. Quy trình bán hàng nợ phải thu.
  5. Quy trình tài sản cố định.
  6. Quy trình giá thành.
  7. Quy trình khóa sổ điều chỉnh và lập báo cáo tài chính.
  8. Thuật ngữ kế toán bằng tiếng Việt.
  9. Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 với cách diễn giải dễ hiểu nhất.
  10. Cách tính giá thành công ty vận tải.
  11. Giáo trình kế toán Excel.
  12. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng.
  13. Kế toán hoạt động kinh doanh khách sạn.
  14. Luật thuế giá trị gia tăng.
  15. Chính sách kế toán.
  16. Hệ thống kế toán.
  17. Phương pháp kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn.
  18. Từ điển thuật ngữ kế toán bằng tiếng Anh.
  19. Vai trò của kế toán ngân hàng.
  20. Danh mục tài khoản kế toán theo thông tư 133 và thông tư 200.
  21. Bản mô tả công việc kế toán tổng hợp thực tế.

     Để nhận bộ tài liệu này, bạn vui lòng thực hiện khảo sát sau: Phiếu khảo sát dành cho Người muốn trở thành Kế toán tổng hợp chuyên sâu thực tế.

@Ps: Nếu bạn muốn nâng tầm để trở thành một Kế toán tổng hợp chuyên nghiệp thì bạn hãy theo dõi thêm trong bài viết sau “Kế toán tổng hợp thực chiến tại Hà nội“.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

2 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.