Cách đăng ký để nhận hỗ trợ covid19 từ cổng dịch vụ công

Cách đăng ký để nhận hỗ trợ covid19 từ cổng dịch vụ công
Tháng Tám 08 19:34 2021

     Dịch bệnh Covid19 đang hoành hành rất bá đạo và doanh nghiệp của bạn cũng như bao doanh nghiệp khác phải cho nhân viên nghỉ theo chỉ thị 16 của chính phủ. Trong số đó có khá nhiều nhân viên phải tạm nghỉ việc không hưởng lương hoặcphải  tạm hoãn hợp đồng lao động. Với những trường hợp đó, doanh nghiệp bạn cần làm gì để nhận được mức hỗ trợ theo gói hỗ trợ covid của chính phủ? Làm thế nào để giúp nhân viên của bạn có một phần thu nhập để sống sót qua mùa dịch này?

     Bài viết này sẽ lần lượt giúp bạn biết cách đăng ký để nhận được sự hỗ trợ của nhà nước cho những nhân sự trên thông qua cổng dịch vụ công của chính phủ - DichVuCong.gov.vn.

I. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

     Với trường hợp này, doanh nghiệp cần thực hiện tuần tự các nội dung dưới đây!

1.1. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để khai báo trên cổng dịch vụ công

1.1.1.Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

1.1.2.Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội ( Mẫu số 05)

1.1.3.Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Mức hỗ trợ dành cho người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

- 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).

- 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

1.3. Trình tự thực hiện

1.3.1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
1.3.2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
1.3.3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1.3.4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Hỗ trợ người lao động ngừng việc – Người sử dụng lao động sẽ nộp hồ sơ cho họ

2.1. Đối tượng hỗ trợ

2.1.1. Người sử dụng lao động bao gồm: doanh nghiệp, trường học, tổ chức, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động, bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
2.1.2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

2.2. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

     Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 Bản chính: 0- Bản sao: 1;
     Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 Mẫu số 06 Bản chính: 1 – Bản sao: 0;
     Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau:
- Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;
- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;
- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;
- Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền

2.3. Trình tự thực hiện giải quyết hồ sơ

2.3.1. Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.
2.3.2. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.
2.3.3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
2.3.4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2.3.5. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người lao động.

2.4. Yêu cầu, điều kiện thực hiện

     Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
2.4.1. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.
2.4.2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

III. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp – Người lao động tự thực hiện

3.1. Đối tượng hỗ trợ

     Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập , cơ sở giáo dục phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
3.1.1. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
3.1.2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

3.2. Thành phần hồ sơ cần phải chuẩn bị

     Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 Mẫu số 07 Bản chính: 1 – Bản sao: 0;

     Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:
- Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;
- Quyết định thôi việc;
- Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động: Bản chính: 0 – Bản sao: 1;
     Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau:
- Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai;
- Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em;
- Giấy chứng nhận nuôi con nuôi;
- Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền;

3.3. Trình tự thực hiện giải quyết hồ sơ

3.3.1. Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3.3.2. Trong 02 ngày làm việc cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra thông tin người lao động, xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước tháng chấm dứt hợp đồng lao động.
3.3.3. Trong 03 ngày làm việc sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ của Người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm rà soát, gửi hồ sơ người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – Thương binh và Xã hội .
3.3.4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
3.3.5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

IV. Truy cập cổng dịch vụ công và khai báo dữ liệu

     Sau khi chuẩn bị hồ sơ ứng với nhóm đối tượng phù hợp, bạn cần truy cập vào công dịch vụ công theo link DichVuCong.gov.vn, sau đó Bạn đăng nhập vào với tài khoản thành viên của mình, sau đó kích chon nút nhấn “Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid-19″, sau đó bạn lựa chọn đúng loại hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn trong đó để thực hiện việc đăng ký hỗ trợ cho nhân viên doanh nghiệp mình nhé!
Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch covid 19
     Hy vọng Bài viết này sẽ hữu ích với bạn!
     Hãy để lại lời bình ở cuối bài viết này nhé!
  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.