Cách sử dụng hàm điều khiển rẽ nhánh if nâng cao

Cách sử dụng hàm điều khiển rẽ nhánh if nâng cao
Tháng Ba 09 11:28 2019

Chào Bạn!

Hàm điều khiển rẽ nhánh IF là một trong những hàm Excel rất hữu hiệu, khi áp dụng đúng cách nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được nhiều bài toán phức tạp, trong bài viết này Uy sẽ chia sẻ với bạn cách áp dụng hàm IF này để giải quyết bài toán xử lý logic với nhiều hướng rẽ nhánh khác nhau. Bạn có thể theo dõi bài viết “Hàm điều khiển rẽ nhánh IF” để nắm chắc hơn về hàm IF này trước khi xem và thực hành nâng cao hơn với ví dụ được đưa ra trong bài viết này.

Sau đây chúng ta cùng xét bài toán ví dụ sau:

Cho danh sách học viên với điểm số như hình dưới:

Cách sử dụng hàm điều khiển rẽ nhánh if nâng cao

Hãy tiến hành Xếp loại cho những học viên này, biết rằng:

+ Học viên Xếp loại Khá – Giỏi nếu Điểm số lớn hơn hoặc bằng 8 điểm;

+ Học viên Xếp loại Đạt nếu Điểm số nhỏ hơn 8 điểm và lớn hơn hoặc bằng 5 điểm;

+ Học viên Xếp loại Không Đạt nếu Điểm số nhỏ hơn 5 điểm;

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

BÀI GIẢI

1. Dùng giải thuật bằng miệng để phác thảo công thức giải bài toán này

Với bài toán này, khi giải bằng lời ta sẽ tiến hành phác thảo như sau:

Nếu Điểm số >= 8 điểm Thì Xếp loạiKhá – Giỏi,

Ngược lại (tức là lúc này ta đã loại trừ trường hợp trên, tức là lúc này chỉ còn Điểm số < 8),

Nếu Điểm số >= 5 Thì Xếp loạiĐạt,

Ngược lại (Tức là lúc này ta đã loại bỏ 2 trường hợp trên, Điểm số chỉ còn lại là Điểm số <5)

Thì Xếp loạiKhông Đạt

=> Do ở đây có phát biểu Nếu Thì nên ta sẽ áp dụng hàm IF để xây dựng công thức nhằm giải quyết bài toán này.

2. Áp dụng hàm IF để thiết lập công thức để giải bài toán này

     Giả sử ta sẽ tiến hành thiết lập công thức cho ô C6 trước, các ô còn lại trong cột Xếp loại ta cũng làm tương tự, lúc này theo phát biểu thuật giải ở trên ta thiết lập công thức như sau:

Nếu Điểm số >= 8 điểm Thì Xếp loạiKhá – Giỏi,

= IF(B6>=8,”Khá – Giỏi”,                                                                   (1)

Ngược lại (tức là lúc này ta đã loại trừ trường hợp trên, tức là lúc này chỉ còn Điểm số < 8),

Nếu Điểm số >= 5 Thì Xếp loạiĐạt,

IF(B6>=5,”Đạt”,                                                                          (2)

Ngược lại (Tức là lúc này ta đã loại bỏ 2 trường hợp trên, Điểm số chỉ còn lại là Điểm số <5)

Thì Xếp loạiKhông Đạt

“Không đạt”))                                                                     (3)

(Do sử dụng 2 hàm IF lồng nhau nên kết thúc công thức, tức kết thúc mục (3) ta phải bổ sung thêm hai dấu )) để đóng hàm IF lại.

=> Kết hợp công thức ở mục (1), (2), (3) ta có công thức hoàn chỉnh cho ô C6 như sau:

= IF(B6>=8,”Khá – Giỏi”,IF(B6>=5,”Đạt”,“Không đạt”))    

Chú ý: B6 là ô chưa Điểm số của học viên mà ta cần so sánh để có cơ sở xếp loại ứng với ô C6.

Các ô còn lại bạn phân tích tương tự như vậy và đặt công thức tương ứng vào.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

2 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.