Cách gửi mail thông báo hàng loạt chỉ bằng các công cụ đơn giản

     Cuối năm có rất nhiều thông báo mà bạn muốn gửi cho toàn bộ nhân sự trong công ty như: Thông báo chậm thanh toán lương, thông báo

Xem chi tiết

Rút tiền từ tài khoản công ty cần phải chuẩn bị những gì?

     Rút tiền từ tài khoản công ty cần phải chuẩn bị những gì luôn là câu hỏi được đăt ra với các kế toán mới, các giám đốc,

Xem chi tiết

Hướng dẫn cách quy đổi lương net sang gross và ngược lại

     Quy đổi lương Net sang Gross và ngược lại Quy đổi lương Gross sang Net luôn là vấn đề mà hầu hết các bạn làm kế toán, nhân

Xem chi tiết

Tóm tắt những điều cần lưu ý về loại hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng lao động thời vụ thường được doanh nghiệp sử dụng để ký kết với người lao động cho các công việc có tính chất mùa vụ, chỉ cần

Xem chi tiết