Hướng dẫn sử dụng phần mềm tự động tạo tài liệu hàng loạt

     Bạn đang mất rất nhiều thời gian cho việc tạo tài liệu, văn bản, thông báo cho số lượng lớn nhân sự, đối tác, khách hàng? Hàng chục,

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng excel để chấm công

Chấm công – Một công việc thường ngày của các bạn làm kế toán, hành chính nhân sự. Với số lượng nhân viên ít trong công ty thì việc chấm

Xem chi tiết