Lớp học nâng cao nghiệp vụ kế toán phi lợi nhuận dành cho thành viên trong cộng đồng gia đình kế toán niên khóa 2014 – 2015

Tham gia lễ khai giảng và giao lưu cùng các học viên Lớp học nâng cao nghiệp vụ kế toán phi lợi nhuận dành cho thành viên trong cộng đồng gia

Xem chi tiết

Bức tranh toàn cảnh về sự đối lập giữa người giầu & Người nghèo

Chào bạn! Như bạn và Uy đều biết rằng: Có những suy nghĩ làm thay đổi cuộc đời. Do vậy, mỗi chúng ta cần suy nghĩ tích cực hơn để hướng

Xem chi tiết

Event 07/09/2014 – GALA mừng sinh nhật GĐKT tròn 01 tuổi – Ấn tượng khó quên!

Vào 9h30 sáng một ngày đẹp zời! Chủ tịch GĐKT (Cụ Quang Hòa):  A lố! Uy: A lố! Tôi nghe đây cụ! Chủ tịch GĐKT: Cụ có bận không! Nếu

Xem chi tiết