Quay lại trang chủ

Ví dụ công thức Excel

Cách sử dụng hàm điều khiển rẽ nhánh if nâng cao

Chào Bạn! Hàm điều khiển rẽ nhánh IF là một trong những hàm Excel rất hữu hiệu, khi áp dụng đúng cách nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được

Xem chi tiết

Đếm các ô có phân biệt chữ hoa chữ thường

Để đếm số lượng từng sản phẩm theo tên có phân biệt chữ hoa và chữ thường thì bạn cần phải dùng phối kết hợp hai hàm SUMPRODUCT và EXACT,

Xem chi tiết

Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị cho trước

Nếu chỉ đơn thuần đếm các ô thỏa mãn một giá trị cho trước nào đó thì Bạn chỉ cần dùng hàm COUNTIF, ví dụ như trong hình dưới đây: Bài toán đặt

Xem chi tiết

Đếm các ô giữa hai số

Để đếm các ô chứa giá trị nằm trong một khoảng giá trị nào đó, Bạn phải dùng hàm COUNTIFS, ví dụ như trong hình dưới đây: Bài toán đặt

Xem chi tiết

Chuyển đổi số tiền thành chữ chỉ với các hàm đơn giản của Excel

Trong công việc thực tế, nhiều khi chùng ta phải tiến hành chuyển đổi số tiền thành dạng chữ, giải pháp để khi nhập số tiền vào thì sẽ cho

Xem chi tiết

Đếm các ô chứa dữ liệu trong một khoảng ngày tháng

Chào Bạn! Trong bài viết này, Uy sẽ chia sẻ với bạn cách để có thể đếm được các ô chứa dữ liệu trong một khoảng ngày tháng nào đó,

Xem chi tiết