Chi phí quảng cáo facebook google có được khấu trừ thuế không?

Chi phí quảng cáo facebook google có được khấu trừ thuế không?
Tháng Tám 01 15:11 2019

     Trong thời gian qua, công ty bạn chi rất nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo facebook, google để gia tăng tỷ lệ mua hàng hóa sản phẩm của công ty bạn và sếp bạn yêu cầu bạn phải đưa khoản chi phí này vào làm chi phí đầu vào hợp lệ nhằm giúp công ty bạn được khấu trừ thuế. Tuy nhiên bạn chưa xử lý tình huống này bao giờ, vậy bạn sẽ làm gì đây? Liệu khoản chi phí cho quảng cáo loại hình không có chứng từ, hóa đơn đỏ này liệu có được tính vào làm chi phí hợp lệ không? Nếu có thì thủ tục, giấy tờ cần thiết và quy trình xử lý như thế nào?

     Bài viết này sẽ lần lượt giúp bạn giải quyết những vấn đề mà bài toán phía trên đặt ra.

1. Chi phí quảng cáo Facebook, Google có được tính là chi phí hợp lệ không?

     Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“1.Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

     Theo quy định trên, chi phí quảng cáo nhằm bán được hàng hoá dịch vụ cho công ty, nên thuộc chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh, thuộc chi phí được trừ.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

     Theo Công văn 1550/TCT-CS ngày 24/4/2018 Của Tổng cục thuế:

“Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam thuê đơn vị khác tại Việt Nam thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của chi phí quảng cáo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ nếu đáp ứng các điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.”

     Theo Công văn 3303/CT-TTHT ngày 22/01/2018 của Cục thuế TP Hà Nội:

“Công ty được khấu trừ số thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC. -> Công ty tổng hợp số thuế GTGT nộp hộ nhà thầu nước ngoài được khấu trừ vào chỉ tiêu [24] trên tờ khai GTGT mẫu 01/GTGT.”

     Qua những dẫn chứng trên cho thấy, Chi phí quảng cáo Facebook, google được coi là các chi phí hợp lý và được khấu trừ thuế.

2. Để chi phí quảng cáo facebook, google hợp lệ thì cần phải có các chứng từ nào?

     Với các loại hình quảng cáo dựa trên các trang mạng như facebook, google, yahoo,…hay các trang mạng, báo online…trong nước thì để các khoản chi phí dành cho hoạt động quảng cáo đó trở lên hợp lệ để được khấu trừ thuế, bạn cần phải chuẩn bị các chứng từ tương ứng. Ở đây ta chia ra làm hai trường hợp, trường hợp quảng cáo vưới các trang mạng trong nước (sẽ có hợp đồng, hóa đơn đỏ hoặc hóa  đơn điện tử => tức là có chứng từ hợp lệ đầy đủ) và trường hợp quảng cáo trên các trang mạng nước ngoài như facebook, google…nơi mà không có chứng từ . Cụ thể như sau:

2.1. Trường hợp xử lý chi phí hợp lệ với các trang mạng xã hội, báo online trong nước

     Đối với những trang mạng xã hội trong nước, hồ sơ chứng từ để được tính vào chi phí được trừ đối với chi phí quảng cáo là :

+ Hợp đồng; Chào hàng; Email xác định đơn hàng.

+ Hoá đơn GTGT.

+ Chứng từ thanh toán.

2.2. Trường hợp xử lý chi phí quảng cáo hợp lệ khi xử dụng các trang mạng xã hội, báo online nước ngoài

     Đối với trường hợp sử dụng quảng cáo trả tiền với các trang mạng xã hội, hay báo online của nước ngoài  (không đăng ký thuế tại Việt Nam) thường khi giao kết không có Hợp đồng dạng văn bản giấy và Hoá đơn loại giống như của Việt Nam. Thường ở những kênh quảng cáo đó có các điều khoản giao kết ngay trên chính kênh quảng cáo đó. Nếu công ty bạn có nhu cầu quảng cáo đều phải chấp nhận các quy định về thời gian, phương thức, mức tiền chấp nhận thanh toán qua thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng,… ứng với kênh quảng cáo đó thì dịch vụ đó được được thực hiện.

     Trường hợp quảng cáo thông qua các kênh nước ngoài đó, để chi phí quảng cáo hợp lệ để được khấu trừ thuế, hồ sơ chứng từ cần và đủ là:

+ Quy chế của công ty bạn về việc mua các dịch vụ qua mạng, trong đó có quảng cáo phù hợp với các Luật của Việt Nam (như nêu trên).

+ Đề xuất bằng văn bản của bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận marketing cần quảng cáo với cấp trên, kèm theo bản in các điều khoản mà nhà mạng/trang quảng cáo đó đưa ra (giá cả, phương thức quảng cáo, cách trả tiền, thời gian quảng cáo,…) được sếp bạn phê duyệt.

+ Báo cáo nghiệm thu hoặc chứng từ chứng minh rằng yêu cầu quảng cáo của công ty bạn đã được thực hiện theo như đề xuất trên.

+ Chứng từ thanh toán gồm: Sao kê ngân hàng kèm uỷ nhiệm chi, séc,… của công ty bạn để chứng minh việc công ty bạn đã thanh toán tiền trả cho các kênh quảng cáo nếu trên như google, facebook, yahoo, twitter, linkedin…(Công ty phải lập danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân được ủy quyền).

+ Quy chế tài chính của Cty hoặc Quyết định ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Cty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán dịch vụ quảng cáo.

+ Tờ khai theo mẫu 01/NTNN trong menu Thuế nhà thầu của phần mềm HTKK (Dành cho trường hợp bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà Thầu Nước Ngoài) và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài {theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC và Thông tư số 123/2012 (từ 2014 là Thông tư số 78/2014 và số 103/2014)}.

=> Bạn có thể theo dõi kỹ nội dung về Thuế nhà thầu nước ngoài ở mục 3 của bài viết này.

Chú ý:

+ Tất cả các hóa đơn, biên lai do Google hoặc Facebook cung cấp (qua đường email) đều chưa có thuế GTGT (VAT). Nên khi kê khai thuế nhà thầu, bạn phải kê khai đầy đủ 2 chỉ tiêu là: Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu và Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế, và phải nộp đủ tiền thuế trên tờ khai thì mới được xác nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

+ Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu đối với ngành kinh doanh dịch vụ là: 5% (căn cứ theo Khoản 2a, điều 12, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014).

+ Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh doanh dịch vụ là: 5% (căn cứ theo Khoản 2a, điều 13, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014).

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

3. Những nội dung liên quan đến Thuế nhà thầu đối với hoạt động quảng cáo qua facebook, google

3.1. Thuế nhà thầu là gì?

     Thuế nhà thầu (Foreign Contractor Tax hay viết tắt là FCT) là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động theo luật pháp Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

     Thuế nhà thầu là loại thuế không phổ biến tại Việt Nam, đây là loại thuế đánh trên thu nhập từ việc cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hoạt động theo luật pháp Việt Nam. Vì vậy, việc đăng ký mã số thuế nhà thầu ít nhiều gây ra những khó khăn cho người cho những người thực hiện. Chính vì vậy chuyên mục này sẽ lần lượt giúp bạn cách thực hiện khai thuế nhà thầu để khoản chi phí quảng cáo mà công ty bạn bỏ ra từ việc sử dụng dịch vụ quảng cáo của họ sẽ được coi là khoản chi phí hợp lệ.

     Nhà thầu mà trong bài viết này muốn nói đến chính là các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo như Facebook, Google…nhưng họ không trực tiếp đóng thuế cho nhà nước Việt nam. Khoản tiền quảng cáo mà họ thu về được coi như khoản tiền NET (chưa bao gồm thuế), và doanh nghiệp bạn muốn chi phí quảng cáo bỏ ra được tính là hợp lệ, thì phải thực hiện đóng thuế thay cho các nhà thầu đó, khoản thuế này gọi là Thuế nhà thầu.

3.2. Cách tính thuế nhà thầu khi sử dụng quảng cáo của Facebook, Google

     Khi doanh nghiệp của bạn thực hiện quảng cáo trên Facebook, Google, thông thường doanh nghiệp bạn sẽ trả tiền quảng cáo cho hai nhà cung cấp này  theo các mục tiêu đã nhắm như: lượt click, lượt xem video hay lượt click vào liên kết,… Và đến 1 hạn mức nhất định, Google và Facebook sẽ thu tiền nhà quảng cáo đúng với số tiền đã thể hiện trên công cụ quản lý quảng cáo. Vì thế, thu nhập phát sinh từ việc cung cấp dịch vụ tại Việt Nam của Google và Facebook là thu nhập NET (thu nhập thực tế chưa bao gồm thuế). Và phần thuế nhà thầu, công ty bạn phải thực hiện kê khai và chi trả thay cho Google và Facebook thì mới được công nhận là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

     Thuế nhà thầu được tính toán như sau:

+ Doanh thu tính thuế TNDN  = Giá trị hợp đồng / (1- tỷ lệ thuế TNDN)

+ Doanh thu tính thuế GTGT  = Doanh thu tính thuế TNDN / (1 – tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)

+ Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên Doanh thu

+ Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN

     Ví dụ: Trong quý 2/2019, ExcelThuchanh.com có thanh toán cho Facebook chi phí quảng cáo là: 200 triệu đồng. Lúc này, ExcelThuchanh.com tiến hành nộp thuế nhà thầu cho Facebook để chi phí quảng cáo được tính vào chi phí được trừ. Vậy, số tiền ExcelThuchanh.com phải kê khai và nộp thuế như sau:

- Doanh thu tính thuế TNDN = 200 triệu đồng/(1-5%) = 210,52 triệu đồng

- Doanh thu tính thuế GTGT = 210,52 triệu đồng/(1-5%) = 221,6 triệu đồng

- Thuế TNDN phải nộp = 210,52 triệu đồng x 5% = 10, 526 triệu đồng

- Thuế GTGT phải nộp = 221,6 triệu đồng x 5% = 11,08 triệu đồng

3.3. Quy định về thời hạn kê khai thuế nhà thầu

     Căn cứ theo điểm d, khoản 3, điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013, thì:

“Điều 10. Quy định chung về khai thuế, tính thuế

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.”

=> Như vậy, ngày chót để kê khai thuế nhà thầu sẽ là ngày thứ 10 tính từ ngày công ty bạn chuyển tiền thanh toán các khoản quảng cáo cho Google, Facebook.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

3.4. Quy định về thời hạn nộp thuế nhà thầu

     Căn cứ theo khoản 2, điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06/11/2013, thì:

“Điều 26. Thời hạn nộp thuế

2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.”

=> Như vậy, ngày nộp tiền thuế nhà thầu cũng chính là hạn nộp tờ khai thuế nhà thầu được nêu ở mục 3.3.

3.5. Thủ tục đăng ký cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài

3.5.1. Cơ sở cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài cho doanh nghiệp

     Đối với trường hợp công ty Việt Nam khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, thì tại điểm c1, khoản 3, điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC có quy định:

“Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

3. Cấp mã số thuế trong một số trường hợp cụ thể

c) Cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ, nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh (sau đây gọi tắt là mã số thuế nộp thay) như sau:

c1) Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân là Bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu hoặc thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế và được cấp thêm một mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài.”

     Do vậy, đối với trường hợp công ty Việt Nam kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài thì công ty Việt Nam sẽ được cơ quan thuế cấp thêm 1 mã số thuế gồm 10 số để kê khai, nộp thuế cho tất cả các nhà thầu nước ngoài mà công ty đang hợp tác. (trừ trường hợp là hợp đồng dầu khí sẽ có quy định khác (mã số thuế là 13 số) theo Luật Dầu Khí).

3.5.2. Hồ sơ mở mã số thuế nhà thầu gồm những gì?

     Theo khoản 4, điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì bộ hồ sơ mở mã số thuế nhà thầu sẽ bao gồm:

“4. Đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 2 Thông tư này, hồ sơ đăng ký thuế gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

+ Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam mẫu số 04.1-ĐK-TCT-BK (đối với trường hợp Bên Việt Nam nộp thay thuế nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài).

+ Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh (đối với trường hợp tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh).”

     Như vậy, để mở mã số thuế nhà thầu, doanh nghiệp bạn cần lập tờ khai thuế theo mẫu 04.1-ĐK-TCT và bảng liệt kê các nhà thầu nước ngoài (Facebook, Google…) mà công ty kê khai, nộp thuế thay theo mẫu 04.1-ĐK-TCT-BK kèm theo thỏa thuận hợp tác hoặc điều khoản sử dụng dịch vụ khi đăng ký quảng cáo trên Google và Facebook.

     Bạn có thể tải Tải mẫu 04.1-ĐK-TCT cùng với bảng kê 04.1-ĐK-TCT-BK theo link sau: Mẫu 04.1-ĐK-TCT kèm bảng kê 04.1-ĐK-TCT-BK.

3.5.3. Thời gian giải quyết hồ sơ cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài trong bao lâu?

     Theo khoản 2, điều 9 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì:

“2. Thời gian giải quyết hồ sơ

Chậm nhất không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.”

=> Như vậy, nếu hồ sơ đăng ký mã số thuế nhà thầu của công ty Việt Nam kê khai, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài không có sai sót thì thời hạn cấp mã số thuế cho nhà thầu nước ngoài là: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

3.5.4. Đơn vị nào có thẩm quyền cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài?

     Theo điều 8 Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành ngày 28/06/2016, thì:

“Điều 8. Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 24 Luật quản lý thuế, cụ thể:

1. Tổ chức kinh tế và các đơn vị trực thuộc (trừ hợp tác xã, tổ hợp tác); nhà thầu, nhà đầu tư tham gia hợp đồng dầu khí; nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân hợp đồng, hợp tác kinh doanh và tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

=> Như vậy, cơ quan thuế quản lý trực tiếp công ty bạn sẽ có quyền cấp mã số thuế nhà thầu nước ngoài cho doanh nghiệp bạn.

4. Thực tế các chứng từ mà cơ quan thế cần để đồng ý đưa chi phí quảng cáo Facebook, google là chi phí hợp lệ

Theo đúng quy định thì phải có đầy đủ chứng từ như mục 2.2 thì chi phí quảng cáo facebook, google mới được coi là chi phí hợp lệ.  Tuy nhiên, trong thực tế, cán bộ thuế chỉ cần những chứng từ sau (rút gọn hơn so với yêu cầu ở mục 2.2), cụ thể gồm:

+ Tờ trình chi phí cần thiết cho hoạt động quảng cáo qua kênh facebook, google của phòng kinh doanh, hoặc marketing (có chữ ký của giám đốc và dấu công ty).

+ Tờ khai theo mẫu 01/NTNN trong menu Thuế nhà thầu của phần mềm HTKK.

+ Hóa đơn mà facebook gửi về (thường qua mail hoặc sms).

+ Sao kê thanh toán chi phí quảng cáo đó ứng với tài khoản của công ty. Trường hợp, công ty thanh toán chi phí quảng cáo qua tài khoản của nhân viên, thì phải có văn bản ủy nhiệm thanh toán qua tài khoản của cá nhân đó, trong trường hợp này thì cần phải lấy sao kê ngân hàng khoản thanh toán chi phí quảng cáo ứng với tài khoản của cá nhân đó, kèm theo cả văn bản ủy nhiệm thanh toán.

Chú ý:

+ Trước đó công ty đã phải đăng ký cấp mã nhà thầu nước ngoài theo hướng dẫn trong mục 3.

+ Trong tháng, quý mà phát sinh hoạt động quảng cáo từ kênh facebook, google…thì bạn phải làm các chứng từ trên rồi lên cơ quan thuế làm thủ tục, sau đó qua ngân hàng để nộp thuế nhà thầu vào kho bạc nhà nước.

5. Chi phí quảng cáo facebook, google được hạch toán như thế nào?

- Khi phát sinh chi phí quảng cáo với bên nhà mạng/trang quảng cáo nước ngoài như Facebook, Google bạn hạch toán như sau:

Nợ TK641,642

Nợ TK 1331

Có TK 331

- Hạch toán thuế nhà thầu phải nôp thay

Nợ TK 331

Có TK 3338

- Khi nộp thuế nhà thầu

Nợ TK 3338

Có TK 111,112

- Khi thanh toán cho nhà cung cấp

Nợ TK331

Có TK 112

   Chú ý:

Đối với các hoạt động quảng cáo trang mạng trong nước khi phát sinh chi phí quảng cáo thì bạn hạch toán như sau:

Nợ TK641,642

Nợ TK 1331

Có TK 331,111,112

Vui lòng để lại cảm nhận vào phần THÊM MỘT LỜI BÌNH ở cuối bài viết này bạn nhé!

   Hãy chia sẻ bài viết hữu ích này cho những người bạn, đồng nghiệp của bạn để cùng giúp họ phát triển nhé!

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.