Công việc của một chuyên viên tiền lương

Công việc của một chuyên viên tiền lương
Tháng Ba 23 17:43 2019

Chào Bạn!

Chắc hẳn bạn đang thắc mắc các công việc mà một chuyên viên tiền lương cần phải làm gồm những gì? Cách làm như thế nào? Thủ tục cần phải xử lý gồm những gì?…

Trong bài viết này, Uy sẽ chia sẻ với Bạn những thông tin liên quan để giúp bạn làm sáng tỏ những câu hỏi trên.

Thực tế công việc cho thấy, điều quan trọng nhất mà một chuyên viên tiền lương cần phải lưu tâm đó là chấm công, tính công chuẩn xác cho người lao động, bên cạnh đó Bạn cần căn cứ vào bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc khối lượng công việc hoàn thành, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán…. để lập bảng tính, thanh toán lương và bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

Các công việc chủ yếu mà một chuyên viên cần phải làm gồm:

+ Chấm công hàng ngày và theo dõi tính chuyên cần của cán bộ công nhân viên.

+ Tính lương và các khoản  trích theo lương cho cán bộ công nhân viên.

+ Thực hiện các báo cáo như bảng thanh toán lương để sếp duyệt chi, phiếu lương để gửi nhân viên, các biểu mẫu về bảo hiểm xã hội để báo cáo cơ quan bảo hiểm và nộp tiền thanh toán bảo hiểm cho nhân viên vào ngân sách nhà nước, báo cáo thuế thu nhập cá nhân tạm tính cho nhân viên và nộp vào ngân sách nhà nước thay nhân viên…

+ Phát lương cho nhân viên, giải quyết các vấn đề liên quan phát sinh tới tiền lương của công ty.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

Các công việc cụ thể của chuyên viên tiền lương được mô tả chi tiết như sau:

+ Xây dựng thang bảng lương để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm (thường được làm với công ty mới thành lập hoặc khi cần điều chỉnh thang, bảng lương theo quy định mới của cơ quan nhà nước).

+ Chấm công, ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.

+ Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về các khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.
+ Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). Kiểm tra tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.
+ Lập báo cáo về lao động, tiền lương , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc phạm vi trách nhiệm của kế toán. Tổ chức phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

+ Quản lý việc tạm ứng lương khi phát sinh:

- Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số % lương cơ bản hoặc giá trị tiền riêng cho từng nhân viên.

- Quản lý các đợt tạm ứng lương trong tháng cho nhân viên khi phát sinh theo quy định của công ty.

- Tính tạm ứng lương cho toàn thể công ty, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên theo quy định của công ty.

+ Quản lý kỳ lương chính:

- Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên.

- Xây dựng kỳ tính lương với các chỉ tiêu như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương.

- Tính các khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công nhân viên.

- Tính toán và lập bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.

- Tính và khấu trừ vào lương các chỉ tiêu nghĩa vụ phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, các khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT một cách đầy đủ và chính xác.

- Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.

- Khấu trừ thuế TNCN của các lao động thời vụ, cộng tác viên hoặc giao khoán theo đúng quy định của bộ luật lao động và luật thuế TNCN.

Các chú ý cần thiết đối với chuyên viên tiền lương

+ Tìm hiểu các thông tin về lương, phụ cấp của nhân viên, các nhân tố ảnh hưởng đến phụ cấp.

+ Hiểu biết các yếu tố có ảnh hưởng đến nghiệp vụ nhân sự và tính lương của doanh nghiệp.

+ Tìm hiểu các khoản thu nhập chịu thuế, không chịu thuế TNCN, các khoản giảm trừ…

+ Tìm hiểu thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm cho nhân viên.

+ Tìm hiểu về tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất.

+ Chú ý đến những lao động thời vụ, thử việc, cách tính lương, mức khấu trừ trước khi trả lương.

+ Biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và các khoản khấu trừ.

+ Biết cách tính thuế TNCN và kê khai thuế TNCN…

Các văn bản, tài liệu mà chuyên viên tiền lương cần sử dụng

+ Bảng chấm công.

+ Bảng tính lương.

+ Bảng tính thuế TNCN.

+ Bảng tạm ứng lương công ty.

+ Phiếu tạm ứng lương nhân viên.

+ Bảng thanh toán lương và BHXH

+ Bảng kê chi tiết phụ cấp.

+ Phiếu lương nhân viên.

+ Bảng lương thanh toán qua ngân hàng.

+ Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

+ Các biểu mẫu báo cáo BHXH.

Để biết cách làm chi tiết, Bạn vui lòng theo dõi chi tiết trong bài viết sau: Excel dành cho chuyên viên tiền lương (C&B).

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

1 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.