Công việc thực tế của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

Công việc thực tế của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp
Tháng Sáu 03 11:05 2019

     Bạn đang thắc mắc kế toán tổng hợp là gì? Các công việc thực tế mà một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp gồm những gì? Chịu sự quản lý của ai? vai trò và tầm quan trọng của Kế toán tổng hợp như thế nào?… Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết này.

1. Kế toán tổng hợp là gì?

     Kế toán tổng hợp là việc ghi chép, phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

     Đây là cách phân loại kế toán theo mức độ, tính chất của thông tin phản ánh trong nghiệp vụ kế toán.

2. Các nghiệp vụ của kế toán tổng hợp

  • Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
  • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
  • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
  • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
  • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
  • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
  • In sổ kế toán.
  • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
  • Lập các báo cáo thuế.
  • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
  • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến.

3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

3.1. Vai trò của kế toán tổng hợp

3.1.1. Đối với doanh nghiệp

- Kế toán giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp cũng như theo dõi thị trường để điều tiết sản xuất doanh nghiệp hoạt động tốt, tránh thâm hụt tài sản nhờ kiểm soát nội bộ.

- Kế toán cung cấp tài sản cho doanh nghiệp để làm cơ sở hoạch định các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thấy được hiệu quả của công việc vạch ra hướng hoạt động cho tương lai.

- Kế toán giúp cho quản lý điều hoà được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Kế toán là cơ sở giúp giải quuyết tranh tụng khiếu lại, tố cáo..vì được pháp luật coi là bằng chứng về hành vi thương mại.

- Kế toán cơ sở đảm bảo vững chắc cho sự giao dịch buôn bán

- Do sự phát triển của khoa học công nghệ hạ giá thành sản phẩm và quản lý doanh nghiệp kịp thời ra quyết định phù hợp trên cơ sở số liệu kế toán.

- Kế toán cho 1 kết quả tài chính rõ rệt chính xác, vững chắc.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

3.2.2. Đối với nhà nước

- Nhà nước có thể theo dõi được sự phát triển của các ngành sản xuất kinh doanh từ đó tổng hợp được sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.

- Nhà nước làm trọng tài giải quyết sự tranh chấp về quyền lợi nghĩa vụ giữa các doanh nghiệp.

- Tìm ra cách tính thuế tốt nhất tránh thất thu thuế, hạn chế sai làm trong chính sách thuế

- Kế toán cung cấp dữ liệu hữu ích giải quyết dịnh kinh tế, chính trị xã hội…Xác định được khả năng trách nhiệm, cương vị quản lý và cung cấp các dữ liệu hữu ích cho việc đánh giá khả năng tổ chức và lãnh đạo.

- Đối với nền kinh tế, kế toán giúp chính quyền trong việc soạn thảo và ban hành chính sách thuế, các chính sách kế toán khác cho thích hợp.

3.2. Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp

- Bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

- Phản ánh với giám đốc tình hình thực hiện kế toán tài chính của doanh nghiệp

- Phản ánh giám đốc việc chấp hành chính sách chế độ kế toán tài chính của nàh nước.

- Phát hiện khả năng tiềm năng trong doanh nghiệp.

4. Quy trình làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

quy-trinh-lam-ke-toan-tong-hop-trong-doanh-nghiep

Mô tả quy trình:

- Quá trình kinh doanh phát sinh các nghiệp vụ, giao dịch, kèm theo đó là các chứng từ pháp lý chứng minh cho sự phát sinh và hoàn thành các nghiệp vụ, giao dịch này.

- Kế toán tổng hợp sẽ nhận biết các giao dịch và tiếp nhận các chứng từ gốc có liên quan.

- Ghi chép các nghiệp vụ vào tài khoản và sổ sách kế toán.

- Thời điểm cuối kì, kế toán sẽ khóa sổ và lập báo cáo tài chính cuối kỳ.

5. Sơ đồ kế toán tổng hợp trong đơn vị sản xuất, dịch vụ

so-do-ke-toan-tong-hop-trong-don-vi-san-xuat-dich-vu

 

6. Công việc thực tế của một kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

6.1. Công việc hàng ngày

- Ghi chép, thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ các hoá đơn, chứng từ kế toán:

+ Khi DN có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế. Thì công việc của kế toán là phải thu thập tất cả các hóa đơn chứng từ có liên quan để làm căn cứ cho việc kê khai và hạch toán.

+ Sau khi đã tập được các hóa đơn chứng từ liên quan thì kế toán phải tiến hành xử lý và kiểm tra xem hóa đơn hợp pháp không, có hợp lệ, hợp lý hay không.

+ Nếu phát hiện hóa đơn GTGT viết sai, hóa đơn bất hợp pháp, kế toán phải xử lý ngay theo quy định và các văn bản pháp luật liên quan.

+ Lập phiếu thu/ chi, lập hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho… cần thiết trong ngày.

- Vào sổ quỹ, sổ tiển gửi, và các sổ sách cần thiết khác

Lưu ý: Những chứng từ không dùng ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 5 năm

+ Những chứng từ để ghi sổ, hạch toán được lưu giữ 10 năm.

+ Những chứng từ, hồ sơ đặc biệt quan trọng tu trữ vĩnh viễn.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

6.2. Công việc hàng tháng

- Đối với những hóa đơn đầu ra thì tháng nào có phát sinh phải kê vào tháng đó.

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng và các loại thuế khác nếu có.Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (Đối với những DN mới thành lập dưới 12 tháng).

- Tính giá hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, lương, bảo hiểm , các khoản phụ cấp khác cho người lao động, khấu hao TSCĐ, tính phân bổ công cụ dụng cụ.

Lưu ý: Nếu trong tháng có phát sinh số tiền thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai cũng là hạn nộp tiền thuế.

6.3. Công việc hàng quý

- Lập tờ khai thuế GTGT, tạm tính Thuế TNDN, thuế TNCN theo quý.
- Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

6.4. Công việc hàng năm

6.4.1. Công việc đầu năm

- Kê khai và nộp tiền thuế môn bài đầu năm.

+ Hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31/1.

+ Nếu là công ty mới thành lập thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày, kể từ khi có giấy phép Kinh doanh.

+ Nếu công ty có thay đổi về vốn, thì thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế môn bài là 31/12 năm có thay đổi.

- Nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN tháng 12 hoặc quý IV của năm trước, thuế TNDN tạm tính quý IV năm trước liền kề. Nếu kê khai theo tháng thì hạn nộp là 20/1. Nếu theo quý thì là 30/1.

- Nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN của năm trước liền kề: Thời hạn nộp là 31/3.

6.4.2. Công việc cuối năm

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, thuế TNDN năm– Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ.

- Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và số tổng hợp.

- Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

- Thuyết minh Báo cáo Tài chính. Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoản.

- In sổ sách, chứng từ kế toán và trình ký các sổ sách chứng từ đó.

- Lưu trữ các chứng từ và số sách.

@Ps1: Để nhận bộ tài liệu Kế toán tổng hợp thực tế chuyên sâu, bạn hãy theo dõi bài viết sau “Bộ tài liệu Kế toán tổng hợp thực tế chuyên sâu“.

@Ps2: Nếu bạn muốn nâng tầm để trở thành một Kế toán tổng hợp chuyên nghiệp thì bạn hãy theo dõi thêm trong bài viết sau “Kế toán tổng hợp thực chiến tại Hà nội“.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

1 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.