Công việc thường làm của một kế toán nội bộ

Công việc thường làm của một kế toán nội bộ
Tháng Sáu 12 08:12 2019

     Kế toán nội bộ là nền tảng để bạn tiến tới các nấc thang mới dễ dàng hơn, vì vậy, khi mới tốt nghiệp bạn hãy tìm ngay cho mình công việc này, chịu khó làm việc trong khoảng hai năm, qua đó tiếp cận và cố gắng làm tốt nghiệp vụ này, trước khi tiến sang vị trí mới. Theo lộ trình thăng tiến của một kế toán như sau: 0. Kế toán nội bộ => 1. Kế toán Thuế chuyên sâu => 2. Kế toán tổng hợp chuyên sâu => 3. Kế toán quản trị => 4. Kế toán trưởng => 5. Giám đốc tài chính.

     Vậy thì kế toán nội bộ là gì? Các công việc thường làm của một kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là gì? Bài viết này sẽ lần lượt giúp bạn giải đáp các câu hỏi trên.

1. Kế toán nội bộ là gì?

     Kế toán nội bộ trong doanh nghiệp là tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có hóa đơn chứng từ, qua đó để lấy căn cứ xác định lãi lỗ thực tế của từng loại hình doanh nghiệp khác nhau. Người thực hiện hạch toán các bút toán kết chuyển , thanh toán đó đươc gọi là kế toán viên nội bộ.

2. Các công việc thường làm của một kế toán nội bộ trong doanh nghiệp

      Trong các loại hình doanh nghiệp, kế toán nội bộ là người thực hiện các công việc ghi chép, lập chứng từ, lưu giữ, kiểm tra, theo dõi các hoạt động từ khi phát sinh đến khi kết thúc:

  • Phát hành, kiểm tra tính hợp phát của chứng từ , kiểm soát tình hợp lệ, hợp pháp theo đúng quy trình luân chuyên chứng từ nội bộ.
  • Hạch toán chứng từ kế toán nội bộ, lưu giữ chứng từ khoa học, cẩn thận.
  • Phổi hợp với các phòng ban khác, thực hiện công việc theo quy trình kế toán
  • Phân công nhiệm vụ với những kế toán nội bộ cùng phòng ban khác.
  • Lưu lại chứng từ, làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, theo quý. Sư lý nhanh những phát sinh trong quá trình làm việc
  • Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
  • Quan hệ với đối tác, cơ quan thuế, thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của kế toán trưởng, giám đốc, thống kê, phân tích tình hình tài chính, hướng giải quyết trong những tình huống cụ thể cho cấp trên.
  • Ở mỗi doanh nghiệp kế toán nội bộ có vị trí và làm những công việc khác nhau, phu thuộc vào quy mô và chỉ định của giám đốc tại doanh nghiệp đó.

3. Phân loại kế toán nội bộ

3. 1. Kế toán thu chi (đóng vai trò của thủ quỹ)

Thủ quỹ trong doanh nghiệp có vai trò quản lý công việc thu, chi tài chính tại doanh nghiệp.

Kế toán thu chi có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời các số liệu: tổng-xuất-nhập-tồn tại kho trong từng thời điểm theo: ngày, tuần, tháng, năm.

Cập nhật thông tin và báo cáo cho kế toán trưởng, BGĐ

Làm đúng theo trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu, thực hiện những công việc khác theo phân công của cấp trên.

3. 2. Kế toán kho

Công việc kế toán kho là theo dõi, nhập chứng từ xuất nhập, nhập – xuất hàng ngày. học kế toán ở đâu tốt nhất

Dựa trên chứng từ ghi sổ theo dõi và quản lý luồng hàng qua kho lên báo cáo nhập xuất tồn hàng làm báo cáo tài chính.

Có trách nhiệm kiểm kê, giữ an toàn kho bãi, kiểm soát được tình trạng hàng còn lại, thiếu thừa. lên phương án xứ lý nhanh các tình huống phát sinh cho cấp trên từ các yếu tố: thời tiết, khách hàng, nhà cung cấp…

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

3.3. Kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng phải làm hàng ngày là theo dõi các luồng tiền thanh toán, thu chi tại doanh nghiệp.

Lập ủy nhiệm chi, tạo tài khoản mới cho nhân viên, thanh toán qua tài khoản, lập sec rút tiền, theo dõi quá trình xuất, nộp tiền vào tài khoản.

Theo dõi luồng tiền qua ngân hàng cuối tháng đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng.

3. 4. Kế toán tiền lương

Kế toán tiền lương là vị trí kế toán nội bộ trong doanh nghiệp công việc hàng ngày là theo dõi sổ lương, thanh toán, lập bảng tính lương các khoản đi kèm theo lương.

Soạn thảo hợp đồng lao động, quản lý, tư vấn cấp trên đề ra quy chế lương và

các tính lương và thanh toán lương, quản lý và theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Làm các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

3.5. Kế toán bán hàng

Công việc của kế toán bán hàng tại doanh nghiệp làm chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mai, dịchvụ… Công việc kế toán làm tại doanh nghiệp gồm có:

Theo dõi nghiệp vụ mua bán, khách hàng tại công ty, thu hồi công nợ.

Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán, làm thẻ vip cho khách hàng,tính chiết khấu cho khách hàng, hỗ trợ kế toán trưởng.

Theo dõi công việc tổng hợp các số liệu hàng hóa được mua, bán hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.

Theo dõi, kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng hóa trên phần mềm số liệu và công nợ.

Công việc hàng ngày, cuối ngày công việc mô tả, tính tổng giá trị hàng bán, tính thuế GTGT phát sinh trong ngày, kết hợp với kế toán kho theo dõi hàng hóa.

Thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn vào cuối ngày.

Kế toán bán hàng là kế toán nội bộ trong doanh nghiệp còn phụ thuộc vào những yêu cầu khác nhau tại doanh nghiệp.

3.6. Kế toán công nợ

Kế toán công nợ không thể thiếu trong bất kỳ công ty nào. Do đặc thù hoạt động kinh doanh luôn phát sinh công nợ nên kế toán công nợ có nhiệm vụ chính là:

xác nhận công nợ , theo dõi và thanh toán công nơ với khách hàng, nhà cung cấp

Lập hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán, theo dõi lượng tốt hàng xuất nhập tuàn tại doanh nghiệp. Theo dõi, kiểm tra công nợ.

Phân bổ tình hình toán công nợ của khách hàng. Thực hành trả nợ các khoản thu theo quy định theo hóa đơn bán hàng.

Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh/công ty

Báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt. công nợ ủy thác…

Ngoài ra, kế toán công nợ tại doanh nghiệp còn làm theo các yêu cầu khác nhau từng loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

3.7. Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp ở công ty có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh tổng quát các nghiệp vụ kế toán phản ánh tổng quát trên các tài khoản, chuẩn bị chứng từ hồ ớ làm báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Thực hiện các yêu cầu của kế toán trưởng tại doanh nghiệp.

3. 8. Kế toán trưởng

Kế toán trưởng là vị trí quan trọng nhất ở doanh nghiệp, ở vị trí này kế toán có thể làm tất cá các nghiệp vụ và công viêc kế toán khác nhau tại doanh nghiệp. Vai trò kế toán trưởng giúp giám đốc quản lý, điều hành công việc, kiểm tra, rà sóat số liệu cũng là công việc của kế toán nội bộ trong doanh nghiệp.

Điều hướng, phân công công việc của kế toán cho hợp lý.

Thay mặt ban giám đốc, quản trị thay mặt ban giám đốc làm việc, đối ngoại với cơ quan thuê, đối tác.

Đưa ra hướng giải quyết hợp lý, đảm bảo lợi ích doanh nghiệp, thực hiện theo quy định của nhà nước.

Làm các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

3.9. Kiểm soát nội bộ

Vị trí kiểm soát nội bộ phải làm là giám sát mọi hoạt động trong công ty theo những tiêu chuẩn. Hoạt động kiểm tra, rà xoát phát hiện các sai phạm trong quá trình kiểm tra, có phương án điều chỉnh kịp thời chất lượng nhân sự, hoạt động kế toán tài chính. Hỗ trợ giám đốc tư vấn các phương pháp làm việc hiêu quả.

Kiểm soát nội bộ còn thực hiện các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của giám đốc.

4. Các chú ý khi làm việc với vị trí kế toán nội bộ

+ Nếu có cơ hội làm việc ở vị trí kế toán nội bộ, bạn hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này, nếu mới tốt nghiệp thì không được đặt vấn đề thu nhập lên hàng đầu, hãy đặt mục tiêu học tập, trải nghiệm thực tế lên hàng đầu bởi lúc này bạn chưa có giá trị gì mấy, chưa làm được việc, cố gắng làm tốt thì sau 2, 3 năm tới bạn hoàn toàn có quyền đặt ra mục tiêu mức lương cho mình.

+ Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình như cho chính mình, chịu khó học hỏi từ cấp trên, đồng nghiệp và cộng đồng, đừng dấu dốt.

+ Luôn làm mới bản thân, luôn tìm cách học tập từ chính công việc của mình, hãy thực hành thật nhiều thật tốt để nắm vừng các công việc của kế toán nội bộ, khi đó bạn mới có thể tiến tiếp và ổn ở những nấc thang mới.

+ Ngoài kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kế toán viên muốn làm tốt kế toán nội bộ cần biết thêm các kỹ năng mềm cần thiết. Bạn có thể tham khảo khóa học sau để nâng cao trình độ chuyên môn thực tế của mình: Khóa học Kế toán thuế chuyên sâu thực tế.

@Ps: Hãy để lại cảm nhận của bạn, bằng cách comment vào phần Lời Bình bên dưới bài viết này nhé!

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel Kế toán Nhân sự Tiền lương” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

1 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.