Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị cho trước

Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị cho trước
Tháng Hai 28 14:43 2019

Nếu chỉ đơn thuần đếm các ô thỏa mãn một giá trị cho trước nào đó thì Bạn chỉ cần dùng hàm COUNTIF, ví dụ như trong hình dưới đây:

Ví dụ thực tế về excel
Bài toán đặt ra là, đếm các đơn đặt hàng (Order) ứng với sản phẩm (Item) có mầu đỏ (Color = Red). Như vậy ở bài toán này, chúng ta phải dùng hàm COUNTIF để giải quyết.

Và công thức được sử dụng như trong hình vẽ trên.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

GIẢI THÍCH CỤ THỂ CÁCH MÀ EXCEL SỬ LÝ VỚI HÀM COUNTIF:

+ Đầu tiên nó sẽ xử lý điều kiện so sánh thứ nhất D5:D11, “red” => Như vậy chỉ có các dòng 5, 6, 10, 11 trong khung dữ liệu D5:D11 thỏa mãn điều kiện này;

+ Cuối cùng Excel sẽ tiến hành đếm các ô thỏa mãn điều kiện so sánh trên, và kết quả là 4 (Vì chỉ có 4 ô D5, D6, D10, D11) thỏa mãn cả hai vế so sánh trên.

CHÚ Ý:

Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh để đưa vào biểu thức so sánh ứng với mỗi vế so sánh được trình bày ở hàm COUNTIFS, đặc biệt dấu:

>= có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng nếu so sánh với giá trị số;

<= có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng nếu so sánh với giá trị số;

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.