Đếm các ô giữa hai số

Đếm các ô giữa hai số
Tháng Hai 28 14:41 2019

Để đếm các ô chứa giá trị nằm trong một khoảng giá trị nào đó, Bạn phải dùng hàm COUNTIFS, ví dụ như trong hình dưới đây:

Ví dụ thực tế về excel
Bài toán đặt ra là, đếm những học viên (Name – Tên học viên) có số điểm (Score) >= 80 và <=90. Như vậy ở bài toán này, chúng ta phải dùng hàm COUNTIFS mới đáp ứng được, hàm COUNTIF thì chỉ cung cấp duy nhất một điều kiện so sánh nên nó không đáp ứng được bài toán này.

Và công thức được sử dụng như trong hình vẽ trên.

GIẢI THÍCH CỤ THỂ CÁCH MÀ EXCEL SỬ LÝ VỚI HÀM COUNTIFS:

+ Đầu tiên nó sẽ xử lý điều kiện so sánh thứ nhất C4:C10, “>=80″ => Như vậy ta sẽ được tập hợp các ô C5:C7, C9:C10 thỏa mãn;

+ Tiếp theo Excel sẽ tiến hành so sánh vế thứ hai (C4:C10, “<=90″) với kết quả vừa tìm được ở bước trên để tiếp tục lọc ra các Ô thỏa mãn cả hai vế so sánh này, cụ thể chỉ còn lại ô C5:C6, C9:C10 là thỏa mãn cả hai vế so sánh này;

+ Cuối cùng Excel sẽ tiến hành đếm các ô thỏa mã cả hai vế so sánh này, và kết quả là 4 (Vì chỉ có 4 ô C5, C6, C9, C10) thỏa mãn cả hai vế so sánh trên.

CHÚ Ý:

Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh để đưa vào biểu thức so sánh ứng với mỗi vế so sánh được trình bày ở hàm COUNTIFS, đặc biệt dấu:

>= có nghĩa là lớn hơn hoặc bằng;

<= có nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng;

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.