Đếm nâng cao với hàm DCOUNT

Đếm nâng cao với hàm DCOUNT
Tháng Hai 27 22:32 2019

Đếm giá trị nâng cao với hàm DCOUNT

CÔNG THỨC

DCOUNT(database, field, criteria)

CÔNG DỤNG

Đếm các ô ứng với Tên cột (field) chứa giá trị số, trong vùng dữ liệu cần tính (database), thỏa mãn điều kiện so sánh thuộc vùng dữ liệu criteria;

Trong ví dụ trên:

database: là vùng dữ liệu cần tính toán B7:E14

+ field: là tên của cột “Total

+ criteria: là vùng dữ liệu điều kiện B4:E5

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ 

GIẢI THÍCH

+ Với công thức trên, Excel sẽ giúp Bạn đếm các ô chứa giá trị số thuộc cột Total thỏa mãn điều kiện Mầu (Color) phải là mầu đỏ (Red) và Giá (Price) phải > 10.

+ Như vậy, chỉ có dòng 8 và dòng 11 thỏa mã điều kiện Mầu = Đỏ và Giá > 10, đồng thời hai ô tương ứng trong cột Total là E8 và E11 đều chứa giá trị số => Excel sẽ đếm hai Ô E8 và E11 này, tức kết quả sau khi đếm sẽ là 2 như trên hình vẽ;

ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG

Criteria (Điều kiện) Xử lý logic
Red Các ô có chữ “red” hoặc “RED” thì thỏa mãn điều kiện
Re* Các ô bắt đầu bằng “re” thì thỏa mãn điều kiện
10 Các ô có giá trị bằng 10 thì thỏa mãn điều kiện
>10 Các ô có giá trị lớn hơn 10 thì thỏa mãn điều kiện
<> Các ô khác rỗng thì thỏa mãn điều kiện
<>100 Các ô khác 100 thì thỏa mãn điều kiện
>12/19/2017 Ngày lớn hơn ngày 19 tháng 12 năm 2017 thì thỏa mãn điều kiện

 CHÚ Ý

+ Hàm DCOUNT chỉ đếm các ô chứa dữ liệu số trong vùng dữ liệu database, nếu muốn đếm cả dữ liệu số và ký tự, chuỗi thì bạn phải dùng hàm DCOUNTA;

+ Hàm DCOUNT hỗ trợ các ký tự đại diện trong điều kiện so sánh criteria được mô tả như ở bảng trên, tuy nhiên về hiệu quả thì nó không tốt bằng hàm COUNTIFS;

criteria có thể được thể hiện nhiều hơn 01 dòng, trong ví dụ trên Điều kiện so sánh chỉ ứng với 1 dòng;

field có thể thay thế bằng số thứ tự của cột trong bảng;

+ database và criteria phải bao gồm cả địa chỉ của dòng tiêu đề của bảng;

Hãy tham gia ngay Group Facebook Excel dành cho người đi làm để gia tăng cơ hội kết nối và tiếp thu thêm kiến thức thực tê. Tham gia ngay bằng cách kích chuột vào ĐÂY!

 

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.