Hàm điều khiển rẽ nhánh IF

Hàm điều khiển rẽ nhánh IF
Tháng Ba 09 11:23 2019

CÔNG THỨC

IF(Biểu thức logic, Giá trị 1, Giá trị 2)

CÔNG DỤNG

Hàm IF trả về Giá trị 1 nếu Biểu thức logic có giá trị TRUE,

Ngược lại nếu Biểu thức logic trả về giá trị FALSE thì hàm IF trả về Giá trị 2.

Trong đó:

- Biểu thức logic là biểu thức chỉ trả về một trong hai giá trị TRUE (1) hoặc FALSE (0);

- Nếu phát biểu theo tiếng Việt là TRUE (đúng), FALSE (Sai);

 GIẢI THÍCH

Để hiểu rõ hơn về công thức này, Bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây:

Hàm rẽ nhánh if

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

Bài toán:

Hãy xếp loại học viên ứng với cột Xếp loại, biết rằng Điếm số mà lớn hơn hoặc bằng 5 là Đạt, ngược lại là Không đạt.

 Bài giải

1. Phát biểu giải thuật bằng miệng

     Nếu Điểm số lớn hơn hoặc bằng (>=) 5 thì kết quả trả về là Đạt, ngược lại (tức là Điểm số< 5) thì kết quả trả về là Không đạt;

2. Áp hàm vào ô Xếp loại tương ứng

Qua cách phát biểu giải thuật bằng miệng như vậy ta thấy ở đây để giải quyết được bài toán này ta phải áp dụng hàm IF vào, giả sử ta cần đặt công tức cho ô C6 thì ta sẽ làm như sau:

Nếu Điểm số lớn hơn hoặc bằng (>=5 thì kết quả trả về là Đạt,

= IF(B6>=5, “Đạt”,                                                                       (1)

ngược lại (tức là Điểm số< 5) thì kết quả trả về là Không đạt;

“Không đạt”)                                                                               (2)

=> Bằng cách ghép vế (1) và (2) lại ta có công thức tại ô C6 đầy đủ là:

= IF(B6>=5, “Đạt”,“Không đạt”)

 => BÀI TẬP:

Hãy thực hiện công thức tương tự cho các học viên còn lại.

CÁC TOÁN TỬ THAM GIA VÀO BIỂU THỨC LOGIC

UyHQ_ToanTuSoSanh

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

3 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.