Hàm INDEX

Hàm INDEX
Tháng Tư 15 00:14 2019

1. CÔNG THỨC

INDEX(array,row_num,[col_num],[area_num])

2. CÔNG DỤNG

Hàm INDEX trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm array, ô này có địa chỉ với dòng row_num và cột col_num.

Trong đó:

+ array là một khoảng ô hoặc một mảng gồm nhiều khoảng ô tham chiếu

+ Khoảng ô như hình trên là từ B5:E13

+ Mảng là tập hợp nhiều khoảng ô tham chiếu được bao bọc bởi dấu (), ví dụ: (A1:C5, A7:C10)

+  row_num là vị trí của dòng trong array.

col_num là vị trí của cột trong array. Tham số này có thể có hoặc không trong công thức INDEX.

area_num là số thứ tự của phần tử khoảng ô trong array, nó cũng là tham số tùy chọn, nó thường sử dụng trong trường hợp array là một mảng các ô tham chiếu.

 3. LƯU Ý

+ Ta sử dụng hàm INDEX trong trường hợp Bạn muốn lấy một giá trị từ một danh sách hoặc một bảng giá trị dựa trên vị trí của ô chứa giá trị đó. Ví dụ trong trường hợp sử dụng hàm như công thức ở hình vẽ trên: = INDEX(B5:E13,5,3) sẽ trả về giá trị là 143km (tức là giá trị được lưu trữ tại ô có địa chỉ C5.

+ Tham số array có hai dạng thể hiện, ứng với mỗi dạng thể hiện công thức khác nhau, cụ thể:

- array là một khoảng ô tham chiếu, thì công thức là: INDEX(array,row_num,[col_num])

* Trong công thức này, nếu cả row_num và col_num đều được đưa ra thì hàm INDEX sẽ trả về giá trị của ô ứng với số dòng là row_num và số cột là col_num.

* Nếu tham số row_num thiết lập là 0 (không), thì hàm INDEX trả về toàn bộ giá trị của hàng đầu tiên trong vùng tham chiếu array.

* Nếu tham số col_num thiết lập là 0 (Không) thì hàm INDEX trả về toàn bộ giá trị ứng với cột đầu tiên trong vùng tham chiếu array.

array là một mảng các khoảng ô tham chiếu, thì công thức là: INDEX(array,row_num,[col_num],[area_num])

* Ứng với dạng công thức này thì hàm INDEX trả về giá trị ứng với ô có địa chỉ với số dòng là row_num và số cột là col_num.

* Nếu array gồm nhiều khoảng ô tách biệt thì tham số area_num là số thứ tự của khoảng ô bạn chỉ định trong array. Ví dụ: =INDEX((A1:C5,A7:C10),2,2,2)

Trong đó:

array là (A1:C5,A7:C10)

row_num là dòng số 2

col_num là cột số 2

area_num là khoảng ô số 2 tức khoảng ô A7:C10

4. BÀI TẬP

Hãy dùng hàm INDEX để chỉ ra số vệ tinh bao quanh trái đất (Earth)

@Ps2: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.