Hàm logic AND

Hàm logic AND
Tháng Ba 09 11:14 2019

CÔNG THỨC

AND(Biểu thức logic 1, Biểu thức logic 2,…, Biểu thức logic N)

CÔNG DỤNG

Hàm AND trả về giá trị TRUE khi và chỉ khi toàn bộ các Biểu thức logic trả về giá trị TRUE.

Hàm AND trả về giá trị FALSE khi và chỉ khi chỉ cần một Biểu thức logic trả về giá trị FALSE.

Trong đó:

+ N chạy từ 1 đến vô cùng (thông thường các bài toán chỉ dừng lại ở ngưỡng 5 – 10, trừ trường hợp sử dụng vòng lặp trong lập trình VBA – Bạn sẽ theo dõi kiến thức về VBA ở những bài viế tiếp theo);

+ Biểu thức logic là biểu thức chỉ trả về một trong hai giá trị TRUE hoặc FALSE (hay 1 hoặc 0);

GIẢI THÍCH

     Để hiểu rõ hơn về hàm này, ta cùng theo dõi ví dụ ứng với hình dưới đây:

Hàm xử lý logic and

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

Theo ví dụ trên, chúng ta cùng phân tích công thức trong ô C5: = AND(B5>75,B5<90)

     + Công thức này chứa hai biểu thức logic là: B5 > 75 và B5 < 90 => N trong trường hợp này = 2;

     + Ô B5 chứa giá trị là 76 hay B5 = 76;

     + Với biểu thức logic B5 > 75 hay 76 > 75 => Biểu thức logic này trả về giá trị TRUE (1);

     + Với biểu thức logic thứ 2 B5 < 90 hay 76 < 90 => Biểu thức logic này hoàn toàn đúng nên nó trả về giá trị TRUE (2);

Từ (1)(2) => Hàm AND ứng với ô C5 này trả về giá trị TRUE;

=> BÀI TẬP

Hãy giải thích kết quả của các biểu thức cho các ô còn lại trong cột C;

CÁC TOÁN TỬ THAM GIA VÀO BIỂU THỨC LOGIC

UyHQ_ToanTuSoSanh

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

2 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.