Hàm tìm kiếm Match

Hàm tìm kiếm Match
Tháng Tư 15 09:12 2019

1. CÔNG THỨC

MATCH(lookup_value,lookup_array,match_type)

2. CÔNG DỤNG

     Hàm MATCH trả về vị trí của giá trị cần tìm kiếm lookup_value trong vùng dữ liệu lookup_array. Match  có thể trả về giá trị là thứ tự trong một dòng hay một cột hay một bảng dữ liệu.

Trong đó:

+ lookup_value là giá trị cần tìm kiếm, thường là địa chỉ của ô chứa giá trị cần tìm kiếm.

lookup_array là vùng dữ liệu cần tìm kiếm.

match_type là kiểu tìm kiếm, nó ứng với 3 giá trị là -1, 0, 1 mặc định là 1

- Nếu match_type  = -1 thì hàm MATCH sẽ tìm giá trị lớn nhất mà giá trị đó <= giá trị lookup_value. Và khi đó lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (hay từ a – z).

- Nếu match_type  = 0 thì hàm MATCH sẽ tìm giá trị chính xác = giá trị lookup_value. Và khi đó lookup_array không cần phải được sắp xếp.

- Nếu match_type  = 1 thì hàm MATCH sẽ tìm giá trị nhỏ nhất mà giá trị đó >= giá trị lookup_value. Và khi đó lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần (hay từ z – a).

Ví dụ tìm kiếm chính xác: Tìm vị trí xuất hiện quả lê trong danh sách quả cần tìm như hình dưới, kết quả tìm kiếm để trong ô F5.

hàm tìm kiếm match

Ví dụ tìm kiếm tương đối: Tìm vị trí xuất hiện của giá trị lookup_value ứng với ô E2 trong vùng tìm kiếm lookup_array B3:B11 với kiểu tìm kiếm match_type  = 1.

hàm match tìm kiếm tương đối

 3. LƯU Ý

+ Khi match_type = 0 thì hàm MATCH có thể sử dụng các dấu đại diện trong giá trị tìm kiếm lookup_value để mở rộng phạm vi tìm kiếm, các dấu đại diện này gồm:

- Dấu ? tượng trưng cho một ký tự bất kỳ, ví dụ lookup_value = ?Uy tức là tìm các giá trị bắt đầu là một ký tự bất kỳ, theo sau nó là chữ Uy và trả về vị trí đầu tiên của giá trị mà nó tìm thấy thỏa mãn lookup_value.

- Dấu * tượng trưng cho nhiều ký tự bất kỳ, ví dụ lookup_value = *Uy tức là tìm tất cả các giá trị kết thúc bởi từ Uy và trả về vị trí đầu tiên của giá trị mà nó tìm thấy thỏa mãn lookup_value.

ham-math-tim-kiem-mo-rong

+ Hàm MATCH không phân biệt chữ hoa chữ thường.

+ Hàm MATCH trả về lỗi #N/A nếu nó không tìm thấy giá trị lookup_value trong vùng tìm kiếm lookup_array.

+ Vùng tìm kiếm lookup_array phải được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như: TRUE, FALSE, Z-A,…2, 1, 0, -1, -2,…

+ Nếu match_type = 0 và lookup_array chỉ chứa các giá trị dạng văn bản (Text) thì bạn mới có thể sử dụng các ký tự đặc biệt * hoặc ? trong tham số lookup_value.

4. BÀI TẬP

Hãy dùng hàm MATCH để tìm kiếm quả đầu tiên kết thúc với chữ o.

@Ps2: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.