Hàm tìm kiếm HLOOKUP

Hàm tìm kiếm HLOOKUP
Tháng Ba 27 17:43 2019

1. CÔNG THỨC

HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup])

2. CÔNG DỤNG

Hàm HLOOKUP trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm table_array, ô này có địa chỉ với dòng và cột được mô tả như sau:

+ Dòng là số thứ tự được chỉ định bởi giá trị row_index_num, dòng này tham chiếu trong vùng tìm kiếm table_array.

+ Cột là Cột trả về trong vùng tìm kiếm table_array ứng với ô chứa giá trị lookup_value được tìm thấy trong vùng tìm kiếm table_array.

Chú ý:

range_lookup là phạm vi tìm kiếm, nó chấp nhận 1 trong 2 giá trị:

+ TRUE (hay 1): tức là dò tìm tương đối;

+ FALSE (hay 0): Tức là dò tìm tuyệt đối;

 3. LƯU Ý

+ Vùng tham chiếu table_array phải sử dụng địa chỉ cố định, ví dụ, vùng tham chiếu table_array ứng với ví dụ ở ảnh phía dưới là: $F$5:$J$6

+ Hàm HLOOKUP là hàm chỉ tìm kiếm 1 chiều từ trên xuống dưới, trong đó, giá trị tìm kiếm lookup_value  luôn nằm ở dòng đầu tiên trên cùng của vùng tìm kiếm table_array,  trong khi giá trị trả về thì luôn nằm ở các dòng bên dưới dòng thứ 1 của vùng tìm kiếm table_array.

+ Giá trị range_lookup không bắt buộc phải đưa vào công thức, trường hợp không đưa giá trị vào thì Excel ngầm hiểu Bạn đang tìm kiếm trong chế độ dò tìm tương đối, tức ứng với trường hợp range_lookup = TRUE.

+ Nếu range_lookup là TRUE, thì các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array phải được đặt theo thứ tự tăng dần: …-2, -1, 0, 1, 2,… , A-Z, FALSE, TRUE; nếu không, hàm HLOOKUP có thể đưa ra giá trị không đúng. Nếu range_lookup là FALSE, thì không cần phải sắp xếp table_array.

+ Dữ liệu thuộc dòng đầu tiên trong vùng tìm kiếm table_array cần được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, từ trái sang phải.

+ Khi sử dụng hàm HLOOKUP thì các cột trong vùng tìm kiếm table_array luôn được đánh số thứ tự, cột đầu tiên có số thứ tự 1, cứ như thế đến cột cuối cùng của vùng tìm kiếm table_array.

ham-tim-kiem-hlookup01

+ Theo hình trên, vùng tham chiếu table_array $F$5:$J$6, trong đó có 5 cột được đánh số thứ tự (trong thực tế ta ngầm đánh số) là 1, 2,3,4,5; Tương tự các dòng của nó cũng được đánh số từ 1 đến 2.

+ Nếu hàm HLOOKUP không tìm thấy lookup_value, và range_lookup là TRUE, thì nó dùng giá trị lớn nhất nhỏ hơn lookup_value.

+ Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong hàng thứ nhất của table_array, thì hàm HLOOKUP trả về giá trị lỗi #N/A.

+ Nếu range_lookupFALSElookup_value là văn bản, bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*), trong lookup_value. Một dấu chấm hỏi khớp bất kỳ ký tự đơn nào; một dấu sao phù hợp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.

ham-tim-kiem-hlookup02

+ Ô D3 chứa Hàm HLOOKUP để đưa ra mức tiền thưởng cho nhân sự tương ứng với mức xếp loại của anh ta.

4. BÀI TẬP

1. Cho bảng dữ liệu như hình trên, Bạn hãy sử dụng hàm HLOOKUP để tính số tiền thưởng cho mỗi nhân sự dựa trên mức Xếp loại của mỗi nhân sự đó.

2. Hãy so sánh Hàm tìm kiếm VLOOKUP với hàm HLOOKUP, điểm giống và khác nhau là gì? Khi nào thì sử dụng hàm phù hợp?

@Ps1: Hãy đăng công thức của ô đầu tiên (Ô D4) vào phần bình luận của bài viết này để chuyên gia của ExcelThucHanh.com xem bạn làm đúng không nhé!

@Ps2: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.