Hàm tìm kiếm VLOOKUP

Hàm tìm kiếm VLOOKUP
Tháng Ba 22 15:10 2019

1. CÔNG THỨC

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

2. CÔNG DỤNG

Hàm VLOOKUP trả về giá trị ứng với giá trị của ô trong vùng tìm kiếm table_array, ô này có địa chỉ với dòng và cột được mô tả như sau:

+ Dòng là dòng trả về trong vùng tìm kiếm table_array ứng với ô chứa giá trị lookup_value được tìm thấy trong vùng tìm kiếm table_array.

+ Cột là số thứ tự được chỉ định bởi giá trị col_index_num, cột này tham chiếu trong vùng tìm kiếm table_array.

Chú ý:

range_lookup là phạm vi tìm kiếm, nó chấp nhận 1 trong 2 giá trị:

+ TRUE (hay 1): tức là dò tìm tương đối;

+ FALSE (hay 0): Tức là dò tìm tuyệt đối;

 3. LƯU Ý

+ Vùng tham chiếu table_array phải sử dụng địa chỉ cố định, ví dụ, vùng tham chiếu table_array ứng với ví dụ ở ảnh phía dưới là: $F$6:$G$10

+ Hàm VLOOKUP là hàm chỉ tìm kiếm 1 chiều từ trái qua phải, trong đó, giá trị tìm kiếm lookup_value  luôn nằm ở cột đầu tiên bên tay trái của vùng tìm kiếm table_array,  trong khi giá trị trả về thì luôn nằm ở cột bên tay phải của vùng tìm kiếm table_array.

+ Giá trị range_lookup không bắt buộc phải đưa vào công thức, trường hợp không đưa giá trị vào thì Excel ngầm hiểu Bạn đang tìm kiếm trong chế độ dò tìm tương đối, tức ứng với trường hợp range_lookup = TRUE.

+ Khi sử dụng hàm VLOOKUP thì các cột trong vùng tìm kiếm table_array luôn được đánh số thứ tự, cột đầu tiên có số thứ tự 1, cứ như thế đến cột cuối cùng của vùng tìm kiếm table_array.

+ Nếu range_lookupTRUE, thì nếu giá trị trong lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của table_array, bạn sẽ nhận giá trị lỗi #N/A.

+ Nếu range_lookupFALSE, thì giá trị lỗi #N/A chỉ báo là không tìm thấy số chính xác.

+ Nếu col_index_num lớn hơn số cột trong Table-Array, bạn sẽ nhận được #REF! .

+ Nếu table_array nhỏ hơn 1, bạn sẽ nhận được #VALUE! .

+ Giá trị lỗi #NAME? thường có nghĩa là công thức thiếu dấu ngoặc kép. Để tìm tên của một người, hãy bảo đảm bạn dùng dấu ngoặc kép xung quanh tên trong công thức.

Ví dụ, hãy nhập tên là “ExcelThucHanh” trong =VLOOKUP(“ExcelThucHanh”,B2:E7,2,FALSE).

ham-tim-kiem-vlookup-danh-so

+ Theo hình trên, vùng tham chiếu table_array $F$6:$G$10, trong đó có 2 cột được đánh số thứ tự (trong thực tế ta ngầm đánh số) là 1, 2; Tương tự các dòng của nó cũng được đánh số từ 1 đến 5.

+ Ô D3 sẽ có công thức:

=VLOOKUP(C3,$F$6:$G$10,2,1)

4. BÀI TẬP

      Cho bảng dữ liệu như hình trên, Bạn hãy sử dụng hàm VLOOKUP để tính số tiền thưởng cho mỗi nhân sự dựa trên mức Xếp loại của mỗi nhân sự đó.

@Ps1: Hãy đăng công thức của ô đầu tiên (Ô D4) vào phần bình luận của bài viết này để chuyên gia của ExcelThucHanh.com xem bạn làm đúng không nhé!

@Ps2: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

1 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.