Hàm trả về giá trị nhỏ nhất nâng cao DMIN

Hàm trả về giá trị nhỏ nhất nâng cao DMIN
Tháng Hai 27 22:48 2019

Hàm Excel nâng cao

CÔNG THỨC

DMIN(database, field, criteria)

CÔNG DỤNG

Trả về Giá trị nhỏ nhất trong cột (field) thuộc vùng dữ liệu (database) ứng với các dòng trong vùng dữ liệu (database) thỏa mãn điều kiện so sánh thuộc vùng dữ liệu criteria;

Trong ví dụ trên:

database: là vùng dữ liệu cần tính toán B7:E14

+ field: là tên của cột “Total

+ criteria: là vùng dữ liệu điều kiện B4:E5

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ 

GIẢI THÍCH

+ Với công thức trên, Excel sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong cột Price thuộc vùng dữ liệu database (B7:E14) với các dòng thỏa mãn điều kiện Mầu (Color) phải là mầu đỏ (Red) và Số lượng (Qty) phải > 2.

+ Như vậy, chỉ có dòng 8 và dòng 14 thỏa mã điều kiện trên => Excel sẽ trả về giá trị nhỏ nhất (thuộc các ô ở cột Price) ứng với 2 dòng 8 và 14 này => Hai Ô C8 và C14 được đưa ra để so sánh => Kết quả là giá trị của ô C14 vì nó chứa giá trị nhỏ nhất trong hai ô C8 và C14 => $10 là kết quả cuối cùng như trên hình vẽ;

ĐIỀU KIỆN MỞ RỘNG

Criteria (Điều kiện) Xử lý logic
Red Các ô có chữ “red” hoặc “RED” thì thỏa mãn điều kiện
Re* Các ô bắt đầu bằng “re” thì thỏa mãn điều kiện
10 Các ô có giá trị bằng 10 thì thỏa mãn điều kiện
>10 Các ô có giá trị lớn hơn 10 thì thỏa mãn điều kiện
<> Các ô khác rỗng thì thỏa mãn điều kiện
<>100 Các ô khác 100 thì thỏa mãn điều kiện
>12/19/2017 Ngày lớn hơn ngày 19 tháng 12 năm 2017 thì thỏa mãn điều kiện

 CHÚ Ý

+ Hàm DMIN hỗ trợ các ký tự đại diện trong điều kiện so sánh criteria được mô tả như ở bảng trên;

criteria có thể được thể hiện nhiều hơn 01 dòng, trong ví dụ trên Điều kiện so sánh chỉ ứng với 1 dòng, trường hợp nhiều hơn 1 dòn thì giá trị tại các ô có thể thêm điều kiện logic như OR hoặc AND kèm theo giá trị của từng ô trong các dòng tiếp theo, ví dụ: AND > 5;

field có thể thay thế bằng số thứ tự của cột trong bảng;

+ database và criteria phải bao gồm cả địa chỉ của dòng tiêu đề của bảng;

Hãy tham gia ngay Group Facebook Excel dành cho người đi làm để gia tăng cơ hội kết nối và tiếp thu thêm kiến thức thực tê. Tham gia ngay bằng cách kích chuột vào ĐÂY!

 

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.