Tài liệu hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Tài liệu hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư
Tháng Tư 07 20:26 2019

Chuyên viên tiền lương hay còn gọi là chuyên viên C&B khi vào công ty mới thành lập thì việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp , hay khai báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư đều phải làm, do công ty mới nên ít nhân sự, vậy thì bạn sẽ phải thực hiện như thế nào đây?

Để trả lời câu hỏi trên, trong bài viết này, Uy sẽ từng bước chia sẻ với bạn cách thức thực hiện việc thông báo tài khoản ngân hàng tới sở kế hoạch đầu tư, tuy nhiên, trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu xem mức xử phạt như thế nào khi chúng ta không thực hiện hoặc thực hiện không đúng.

1. Mức xử phạt nếu không thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Hiện tại việc thông báo tài khoản ngân hàng có sự thay đổi từ việc phải nộp mẫu thông báo gửi chi cục thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nộp ở sở kế hoạch đầu tư mà doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính.

Thông báo tài khoản ngân hàng được coi là một phần của nội dung thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế. Theo quy định tại Thông tư 166/2013/TT-BTC, tương ứng với các trường hợp chậm nộp thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ bị xử phạt như sau:

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này).

3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Áp dụng theo đúng quy định này, việc chậm thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đến sở kế hoạch đầu tư nếu bị phát hiện mức phạt tối đa có thể lên đến 2.000.000 đồng. Đăng ký tài khoản ngân hàng và thông báo tài khoản ngân hàng đến sở kế hoạch và cơ quan thuế là yêu cầu bắt buộc và cũng để đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Các trường hợp đã có tài khoản ngân hàng nhưng chưa thông báo, kể từ thời điểm đó cũng chưa phát sinh giao dịch trên 20 triệu nào tính vào chi phí công ty, xuất hóa đơn thì tùy theo mức độ của sự việc sẽ có mức xử phạt hợp lý của cơ quan thuế.

 Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

2. Quy trình thông báo tài khoản ngân hàng tới sở kế hoạch đầu tư

2.1. Chuẩn bị hồ sơ

2.1.1. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

Để thực hiện việc thông báo tài khoản ngân hàng tới sở kế hoạch đầu tư, Bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bản cứng (in, ký đóng dấu đầy đủ, giáp lai với hồ sơ có 2 trang trở lên) và 01 bộ scan (mỗi 1 loại giấy tờ/1file scan) gồm những tài liệu sau:

    • Phụ lục II-1 (Thông tư 20/2015/TT-BKHDT), bạn có thể tải phụ lục này tại liên kết sau: Phụ lục II-1
    • Giấy ủy quyền (Nếu không phải là giám đốc/người chủ sở hữu đi nộp hồ sơ và nhận kết quả).
    • Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền (Bản photo công chứng, hoặc tối thiểu phải là file Scan bản gốc không bị cắt góc chỉnh sửa)

2.1.2. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký bổ sung thêm tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư

      Đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng tại sở kế hoạch đầu tư là khi doanh nghiệp đã có 1 tài khoản ngân hàng, mở thêm tài khoản ngân hàng mới thì phải nộp hồ sơ bổ sung thông tin đăng ký thuế tại sở kế hoạch đầu tư.

      Trường hợp thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng bạn cũng làm tương tự.

     Theo điều 53 nghị định 78/2015/NĐ-CP

“Điều 53. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế:

1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

b) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.

2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp”

      Dựa vào quy định này mà cơ quan thuế và sở kế hoạch đầu tư đã thống nhất việc sở kế hoạch đầu tư sẽ nhận thay đổi thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp.

      Hồ sơ nộp tại sở kế hoạch đầu tư bao gồm:

+ Mẫu Phụ lục II-1 (Thông tư 20/2015/TT-BKHDT) – Bạn tải về theo mục 2.1.1 ở trên;

     Sau khi tải file về  Bạn điền vào Mục 8 Tài khoản ngân hàng phần thay đổi thông tin đăng ký thuế. Bạn cần điền đầy đủ tài khoản cũ và tài khoản mới vào mục này (không điền vào tài khoản ngân hàng kho bạc nếu doanh nghiệp của bạn không mở ở kho bạc), ghi rõ chi nhánh của ngân hàng. Các mục khác không thay đổi thì bỏ trống.

+ Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ, bạn tải về tại liên kết sau: Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

+ Giấy ủy quyền nếu người đi nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật thì phải có giấy ủy quyền.

+ CMND pho to của người nộp hồ sơ.

2.2. Đăng ký tài khoản kinh doanh (tài khoản thành viên) trên website của sở kế hoạch đầu tư

+ Trước tiên, Bạn truy cập vào trang Dangkyquamang.dkkd.gov.vn => chọn Tạo tài khoản mới.

+ Thông tin tài khoản, Bạn có thể để là cá nhân bạn, hoặc thông tin của giám đốc.

(Bạn nên để thông tin là của giám đốc – với mục đích sử dụng chung cho công ty)

+ Khi thực hiện đăng ký xong, Bạn sẽ phải vào email mà bạn khai báo ở trên để kích hoạt tài khoản của mình trên hệ thống cảu sở kế hoạch đầu tư.

Lưu ý:

- Mật khẩu Bạn đặt phải bao gồm: Ký tự đặc biết, chữ in hoa, và phải có ít nhất 1 ký tự số

- Ví dụ: xyz@mã số thuế

2.3. Tiến hành nộp hồ sơ thông báo tài khoản ngân hàng qua mạng

  • Truy cập website cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại : dangkykinhdoanh.gov.vn để nộp hồ sơ ( hồ sơ scan);
  • Khi việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã thành công thì in giấy biên nhận hồ sơ đã hợp lệ.

Chi tiết về cách làm, Bạn có thể theo dõi trong tài liệu ứng với liên kết sau: Tài liệu hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng tới sở kế hoạch đầu tư.

2.4. Nộp hồ sơ bản cứng cho Sở kế hoạch đầu tư

     Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo Hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ, doanh nghiệp mang toàn bộ hồ sơ nộp cho Sở kế hoạch và đầu tư.

=> Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

3. Các chú ý về việc thông báo tài khoản ngân  hàng lên Sở Kế Hoạch Đầu Tư

3.1. Các trường hợp nào thì phải nộp thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch đầu tư

+ Trường hợp DN bạn thành lập công ty mới (Thông báo tài khoản ngân hàng).

+ Trường hợp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và muốn bổ sung cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của mình.

+ Doanh nghiệp đã có một tài khoản ngân hàng, nay mở thêm một tài khoản ngân hàng mới thì phải nộp hồ sơ bổ sung thông tin đăng ký thuế tại sở kế hoạch đầu tư.

3.2. Thời hạn phải tiến hành hoạt động thông báo tài khoản ngân hàng

     Trong vòng 10 ngày kể từ khi mở tài khoản ngân hàng thành công, bạn phải tiến hành thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên sở kế hoạch đầu tư, nếu không bạn sẽ bị phạt vì tội Chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế.

(Theo công văn số 4807/TCT-KK của tổng cục thuế ngày 17/10/2017 v/v đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng)

@Ps: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

5 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.