Quy định mới nhất về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Quy định mới nhất về đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Tháng Tư 17 08:34 2019

Cấp mới & Gia hạn Hóa đơn điện tử: MISA | VNET
(Kích vào tên nhà sản xuất được bôi đậm để xem chi tiết)

     Ngày 12/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

     Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 08/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, trong đó giao Tổng cục Thuế thực hiện mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn;

1. Hóa đơn điện tử là gì?

     Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định bằng phương tiện điện tử.

2. Các loại hóa đơn điện tử

- Hóa đơn GTGT là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

- Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử …

3. Hình thức của hóa đơn điện tử

- Hóa đơn điện tử (HĐĐT) không có mã của cơ quan thuế (CQT) là HĐĐT do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của CQT, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT.

- HĐĐT có mã của CQT là HĐĐT được CQT cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với CQT.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

4. Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

- Các trường hợp được sử dụng HĐĐT không có mã của CQT: doanh nghiệp kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với CQT bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập HĐĐT đáp ứng lập, tra cứu HĐĐT, lưu trữ dữ liệu HĐĐT theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu HĐĐT đến người mua và đến CQT thì được sử dụng HĐĐT không có mã của CQT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Các trường hợp khác thì sử dụng HĐĐT có mã của CQT.

5. Cách đăng ký và sử dụng Hóa đơn điện tử

5.1. Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử 

- Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của CQT theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018.

- Bước 2: Trong thời gian 1 ngày làm việc, CQT sẽ gửi Thông báo về việc chấp nhận hay không chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT có mã hoặc không có mã của CQT tại Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018.

* Trường hợp đăng ký sử dụng HĐĐT không có mã của CQT nhưng không được chấp thuận thì đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng HĐĐT ngay khi có thông báo chấp thuận của cơ quan thuế.

5.2. Đề nghị cấp mã của CQT cho hoá đơn điện tử

- Bước 1: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của CQT, sau khi thực hiện lập HĐĐT bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, ký số, ký điện tử trên các hoá đơn đã lập và gửi hoá đơn để CQT cấp mã theo quy định.

- Bước 2: CQT tiếp nhận các hoá đơn điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện cấp mã tự động thông qua Hệ thống cấp mã hoá đơn của CQT và gửi trả kết quả cấp mã hoá đơn cho người gửi. Trường hợp sau khi cấp mã hoá đơn, CQT phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì CQT thông báo cho người bán để người bán kiểm tra sai sót.

5.3. Trường hợp hủy hóa đơn điện tử

* Đối với hóa đơn điện tử không có mã của CQT:

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập HĐĐT không có mã của CQT và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với CQT về việc hủy HĐĐT đã lập có sai sót và lập HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua.

* Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thuộc các trường họp sử dụng HĐĐT, khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ nếu phát hiện sai sót thì thông báo với CQT về việc hủy HĐĐT đã lập có sai sót và lập hóa đơn HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi CQT để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

- Bước 2: CQT tiếp nhận các hoá đơn điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện cấp mã hoá đơn mới tự động thông qua Hệ thống của CQT và gửi trả kết quả cấp mã hoá đơn cho người gửi.

     Hóa đơn điện tử ra đời không những giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa mà còn giúp cho các đơn vị tận dụng được tối đa hiệu suất làm việc và tiết kiệm được rất lớn chi phí và thời gian./.

Nguồn: Cục thuế Đà Nẵng.

Cấp mới & Gia hạn Hóa đơn điện tử: MISA | VNET
(Kích vào tên nhà sản xuất được bôi đậm để xem chi tiết)

@Ps2: Hãy theo dõi Bài viết “Excel dành cho chuyên viên tiền lương C&B” để tiếp cận thêm những thông tin bổ ích vè Excel được áp dụng trong lĩnh vực tiền lương, đặc biệt nếu bạn muốn trở thành một chuyên viên về C&B – Một vị trí quan trọng trong tổ chức.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

  Từ khóa liên quan bài viết:
  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

0 Lời bình

Chưa có lời bình nào!

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản người dùng, bạn mới có thể bắt đầu đăng lời bình.

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.