Từng bước xây dựng bảng tính thuế thu nhập cá nhân tối ưu

Từng bước xây dựng bảng tính thuế thu nhập cá nhân tối ưu
Tháng Ba 07 10:02 2019

Chào Bạn!

Ở các bài viết trước, bạn đã được học cách để thiết kế một bảng chấm công (Xem tại bài viết “Các bước thiết kế một bảng chấm công chuyên nghiệp“), bảng tính lương chuyên nghiệp và tối ưu. Trong bài viết này, Uy sẽ chia sẻ bạn cách và cơ sở để thiết kế một bảng tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

1. Bước 1: Thiết lập các cột dữ liệu cơ bản

Các cột dữ liệu cơ bản chứa các thông tin chính liên quan đến người lao động như các cột: STT; Họ và Tên; Mã số thuế; Chức vụ; Ngày công Thực tế; Tổng lương;

Các cột này, Bạn nên tham chiếu đến các cột tương ứng trong bảng tính lương được đề cập trong bài viết “Thiết kế bảng tính lương chuyên nghiệp dành cho dân kế toán và nhân sự” (Dữ liệu thuộc bài viết vừa đề cập sẽ được phục vụ cho bài viết này) để cho đồng nhất và chỉ cần kéo một cái là dữ liệu ở các cột này được phủ đầy luôn, qua đó bạn không phải nhập thủ công nữa.

2. Bước 2: Phân tích dữ liệu để thiết kế thêm các cột thật cần thiết cho việc tính thuế thu nhập cá nhân

Theo kiến thức được chia sẻ trong bài viết “Cơ sở để áp dụng hàm Excel tính thuế thu nhập cá nhân” thì thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế * Thuế suất (1)

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ (2)

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản miễn thuế (3)

Như vậy đến đây ta sẽ lần lượt xác định các cột dữ liệu cần thiết để tham gia vào quá trình tính thuế TNCN cho người lao động dựa trên 3 công thức ở trên. Để tối ưu và theo đúng logic của bài toán tính thuế thu nhập cá nhân, ta sẽ lần lượt đi từ công thức 3 đến công thức 1.

Cung cấp chữ ký số và hóa đơn điện tử giá rẻ

3. Bước 3: Thiết kế các cột dữ liệu liên quan đến Tổng thu nhập và các khoản miễn thuế

Từ công thức (3) ta xét thấy:

+ Tổng thu nhập ở đây sẽ tương ứng với cột Tổng lương vừa đề cập ở bước 1.

+ Các khoản miễn thuế đối với người lao động bao gồm: Tiền Ăn Trưa; Điện thoại (Nếu trong doanh nghiệp bạn phát sinh khoản thu nhập khác được miễn thuế thì bạn có thể bổ sung thêm vào đây) – Tham khảo thêm bài viết “Danh mục các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế” để rõ hơn về các khoản miễn thuế này.

=> Ta cần bổ sung các cột: Tiền ăn trưa; Điện thoại; Cộng (để tính tổng thu nhập được miễn thuế) và cột TNCT (Thu nhập chịu thuế) như trong hình dưới đây.

Thiết kế bảng tính thuế thu nhập cá nhân chuyên nghiệp chho người lao động

Chú ý: Cột TNCT có công thức bằng ô ứng với cột Tổng lương trừ đi giá trị ô ứng với cột Tổng TNMT (Tổng thu nhập miễn thuế - theo đúng logic xử lý từ công thức (3));

4. Bước 4: Thiết kế các cột dữ liệu liên quan đến công thức (2)

Theo công thức (2) ta xét thấy:

+ Các khoản giảm trừ gồm: Giảm trừ bản thân; Giảm trừ gia cảnh (người phụ thuộc); Bảo hiểm bắt buộc;

=> Do vậy, ta cần thiết kế thêm các cột nối tiếp vào các cột được thiết kế ở các bước trên gồm các cột: Bản thân; Người phụ thuộc - Gồm 2 cột nhỏ là Số người; Số giảm; BH bắt buộc (bảo hiểm bắt buộc); Tổng giảm trừ (Tổng các khoản được giảm trừ); các cột này được thiết kế như hình vẽ trên;

+ Tiếp theo ta sẽ bổ sung thêm cột TNTT (Thu nhập tính thuế);

Chú ý: Các ô thuộc cột TNTT có công thức bằng các ô tương ứng thuộc cột TNCT trừ đi giá trị ứng với các ô thuộc cột Tổng giảm trừ (Theo đúng logic xử lý của công thức (2)).

5. Bước 5: Thiết kế thêm cột cuối cùng

=> Cột cuối cùng sẽ chứa công thức để tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, như hình trên, cột cuối cùng có tên Thuế TNCN phải nộp.

=> Giá trị của các ô trong cột này có công thức bằng giá trị các ô tương ứng của cột TNTT nhân với thuế suất

Biểu tính thuế thu nhập cá nhân

Bạn có thể áp dụng cách 1 hay cách 2 trong bảng tính số thuế phải nộp ở trên đều được;

Lưu ý:

+ Bảng tính thuế thu nhập cá nhân được thiết kế ở trên chỉ áp dụng cho trường hợp người lao động thuộc diện cá nhân cư trú tại lãnh thổ Việt nam và ký hợp đồng trên 3 tháng;

+ Với trường hợp người lao động cư trú tại lãnh thổ Việt Nam và ký hợp đồng dưới 3 tháng (hoặc không ký hợp đồng) với doanh nghiệp; Cùng với đối tượng người lao động không cư trú tại lãnh thổ Việt Nam bạn cần phải làm một bảng tính thuế thu nhập cá nhân riêng cho họ. Mức tính thuế đối với các đối tượng này đồng thời nhận biết hai nhóm đối tượng này như thế nào?, Bạn có thể xem chi tiết trong bài viết “Cơ sở để áp dụng hàm Excel tính thuế thu nhập cá nhân“.

+ Để phân biệt người lao động cư trú tại lãnh thổ Việt Nam với Người lao động không cư trú tại lãnh thổ Việt Nam, Bạn đọc kỹ bài viết sau “Bài toán tính thuế thu nhập cá nhân thực tế cho lao động không cư trú tại Việt Nam“;

+ Để tính thuế TNCN cho người lao động, Bạn hãy sử dụng những hàm đơn giản nhất và áp dụng vào bảng tính thuế TNCN bạn vừa tạo theo hướng dẫn trong bài (Cụ thể, ở đây chỉ cần dùng hàm SUM, IF là có thể giải quyết bài toán này rồi). Bạn tham khảo định nghĩa và cách sử dụng của các hàm cơ bản này trong bài viết “Ứng dụng Excel trong lĩnh vực HR” để hiểu sâu hơn về các hàm cơ bản và cách áp dụng nó trong một bài toán thực tế như bài toán được đề cập ở bài viết này.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Dựa vào hướng dẫn trong bài viết này, Hãy thiết kế một bảng tính thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, sau đó tiến hành tính thuế TNCN cho họ.

Hãy tham gia ngay group facebook “Excel dành cho người đi làm” để trao đổi chuyên môn và mở rộng kết nối!

  Danh mục bài viết:
Hiển thị các bài viết khác

Giới thiệu về tác giả

Hoàng Quốc Uy
Hoàng Quốc Uy

Xem thông tin về tác giả bằng cách kích vào dòng chữ đậm sau: Hoàng Quốc Uy - Chuyên gia về Excel

Hiển thị các bài viết khác
Viết một lời bình

2 Lời bình

Thêm một lời bình

Vui lòng điền các thông tin vào form dưới đây để tạo lời bình! Tất cả các Ô đánh dấu * đều bắt buộc phải nhập dữ liệu.